FAQ

Najčastejšie otázky & odpovede

Vírivka musí stáť na stabilnom a rovnom povrchu. Prejednajte s profesionálom, či vaša terasa unesie váhu vírivky, alebo aké hlboké štrkové lôžko je na vašom dvore potrebné pripraviť, aby sa predišlo usádzaniu vírivky. Ak má byť vírivka zabudovaná do dreveného obloženia, musí byť zo všetkých strán prístupná, nakoľko môže byť potrebné odmontovať panely a pracovať okolo vírivky pri jej údržbe.

Vírivka je naplnená vodou s objemom 1300-2600L v závislosti na modeli.

Všetka elektroinštalácia musí byť vykonaná elektrikárom!

Voda vo vírivke musí byť vymenená 3 až 4x ročne v závislosti od používaní a kvalite vašej vody. Elektrina musí byť pred vyprázdnením vypnutá. Pre rýchle a ľahké vypustenie odporúčame použiť ponorné čerpadlo. Kým sa voda vypustí, prepláchnite trysky hadicou. Filtre a sacie priehlbiny sa musia pravidelne čistiť.

Napriek tomu, že vírivka má obehové čerpadlo, filtre a UV-C žiarič/ozonizér, tak chemikálie ako chlór, bróm alebo kyslík sú potrebné pre udržanie čistej vody. Balenie a ich použitie sa môže odlišovať. Vždy je potrebné čítať inštrukcie pri každom produkte. Chemikálie musia byť taktiež pridané pri výmene vody alebo keď je vírivka napúšťaná prvýkrát.

Kontrolujte hladinu pH a chlóru v pravidelných intervaloch pre čo najlepší pocit z kúpania. Pri nízkej hladine pH sa môžu poškodiť jednotlivé komponenty vírivky. Preto je potrebné hladinu pH pravidelne sledovať.

Pre udržanie čistého povrchu používajte jemné čistiace prostriedky s nízkou penivosťou.

Vankúšiky by sa mali odstrániť a umyť pod čistou vodou.

Ak bude vírivka dlhšíu dobu nepoužívaná, odstráňte vankúšiky – predĺžite tak ich životnosť.

Vonkajšie panely sú čistiteľné vodou a vlhkou handričkou. Neumývajte ich vodou s vysokým tlakom! Voda by mohla preniknúť dovnútra a poškodiť elektroniku.

Odporúčame mať vírivku naplnenú a zapojenú po celý čas. Je obtiažne vypustiť naozaj všetku vodu. V studenom počasí riskujete zamrznutie čerpadiel a trysiek ak v systéme zostane voda. V teplejšom počasí je tu risk vzniku rias a plesní ktoré sa tvoria v stojatej vode bez chemikálií. Obehové čerpadlo núti vodu cirkulovať, udržuje nastavenú teplotu a bráni vzniku rias a plesní. Ak vírivka nebude využívaná dlhšiu dobu, môže byť nastavená do režimu odpočinku.

Opýtajte sa

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
Radi vám odpovieme.